MENU
Aula_close Layer 1

Grundlæggende oplysninger

Skoleleder:
Erik Tangen Søgaard

Skolebestyrelsesformænd:
Hans Stampe Frederiksen
Bjarke Stagstrup

Om skolen:
Lindbjergskolen er en skole placeret i det grønne bælte mellem Hammerum og Gjellerup og danner fælles rammer for skolebørn i begge byer. 
Skolen er på nuværende tidspunkt ved at blive bygget, den står færdig til indflytning 1. januar 2020.

Skolen har ca. 950 elever, fordelt på 4 spor i 0.-9. klasse samt en specialklasserække.
Til skolen hører SFO Lindbjerg, der varetager fritidstilbuddet til elever i 0.-4. klasse efter skoletid.